Sterowanie przyciskami

Przewiń w górę i w dół


Poprzednia / następna strona


Powróć do poprzednio wybranej strony


START

Wyłącz instrukcję

Sterowanie Dotykiem

Przewiń w górę / w dół na ekranie dotykowym

Przewiń w górę i w dół


Dotknij ekran dotykowy

Dotknij na link, aby przejść na jego stronę

TWiLight Menu++ skróty startowe

Trzymaj , ,  i  aby zrezestować ustawienia TWiLight Menu++.


Przytrzymaj SELECT, aby przejść bezpośrednio do menu ustawień.


Przytrzymaj , aby załadować ostatni uruchomiony ROM.

Informacje o Motywie

TWiLight Menu++ ma 6 różnych motywów, które możesz wybrać. To są alternatywne menu, każdy z nich ma inny wygląd, a niektóre kompletnie inny styl nawigacji.

Loadery gier

TWiLight Menu++, jak nazwa wskazuje, jest tylko menu. Samo z siebie nie ładuje ono ROMów. Tutaj są strony instrukcji dla loaderów ROMów:

Inne informacje

Chcesz więcej informacji o TWiLight Menu++? Zobacz Wiki:
wiki.ds-homebrew.com