Sterowanie przyciskami

Przenoszenie elementu
(Metody Sortowania muszą być ustawione na "Custom")


Poprzedni / następny element


 / START

Uruchom wybraną aplikację


Przejdź do góry z poziomu katalogu


Usuń / ukryj element


Otwórz ustawienia dla gry


SELECT

Otwórz menu SELECT lub Menu Klasycznego DS

Sterowanie Dotykiem

Przewiń przez listę


Uruchom wybraną aplikację

Strona Systemu

Motyw Nintendo DSi dzieli elementy na strony maksymalnie 40 elementów na stronę. Możesz nawigować przez strony za pomocą analogów  i .

  • Naciśnięcie  na lewej stronie zabierze cię do pierwszego elementu na stronie

  • Naciśnięcie  na prawej stronie zabierze cię do ostatniego elementu na stronie

Pasek przewijania u dołu reprezentuje wszystkie elementy na stronie, aby szybko przenieść się do określonej lokalizacji na stronie.

Jeśli twoje analogi nie działają, możesz zamiast tego użyć SELECT + .

Niestandardowy obraz górnego ekranu

TWiLight Menu++ obsługuje wyświetlanie niestandardowych zdjęć na górnym ekranie, podobnie jak oficjalne menu Nintendo DSi. Jednakże, zamiast wyciągać je z aplikacji Nintendo DSi Camera możesz umieścić obrazy PNG w sd:/_nds/TWiLightMenu/dsimenu/zdjęciach

  • Maksymalna szerokość: 208 pikseli
  • Maksymalna wysokość: 156 pikseli

Jeśli rozmiar obrazu jest mniejszy niż maksymalny, zostanie on wyśrodkowany czarnymi granicami.

Menu SELECT

Naciśnięcie SELECT w szablonie Nintendo DSi domyślnie przeniesie cie do menu klasycznego DS. Jednak w ustawieniach TWiLight Menu++ możesz je zmienić, aby uruchomić Menu SELECT, miniaturę menu osadzoną wewnątrz samego motywu. Oto opcje menu dla menu SELECT.

  • Home Menu: na konsolach Nintendo DSi i Nintendo 3DS ta opcja może być użyta do powrotu do menu głównego
  • Ustawienia: Wybranie tej opcji uruchomi menu konfiguracji TWiLight Menu++ i jego launcherów
  • Opcje wkładu: Na oryginalnym urządzeniu DS lub DS Lite możesz stąd uruchamiać wkłady Slot-2. Na Nintendo DSi i Nintendo 3DS z karty SD można uruchomić kartę Slot-1 lub z niektórymi kartami flash, przełącznik, który nawiguje na karcie SD TWiLight Menu++
  • Manual: Uruchami to podręcznik dla TWiLight Menu++, to jest to na co patrzysz teraz :P