Sterowanie przyciskami

Przenoszenie elementu
(Metody Sortowania muszą być ustawione na "Custom")


Poprzedni / następny element


 / START

Uruchom wybraną aplikację


Przejdź do góry poziom katalogu


Usuń / ukryj element


Otwórz ustawienia dla gry


SELECT

Otwórz menu SELECT lub Menu Klasycznego DS

Sterowanie Dotykiem

Przewiń przez listę


Uruchom wybraną aplikację

Strona Systemu

Motyw Homebrew Launcher dzieli elementy na strony z maksymalnie 40 elementami na stronę. Możesz nawigować przez strony za pomocą wyzwalaczy  i .

  • Naciśnięcie  na lewej stronie zabierze cię do pierwszego elementu na stronie

  • Naciśnięcie  na prawej stronie zabierze cię do ostatniego elementu na stronie

Jeśli twoje aktywowanie nie działa, możesz zamiast tego użyć SELECT + .

Menu SELECT

Naciśnięcie SELECT w szablonie Homebrew Launcher domyślnie pokaże menu klasycznego DS. Jednak w ustawieniach TWiLight Menu++ możesz je zmienić, aby uruchomić SELECT Menu, miniaturę menu osadzoną wewnątrz samego motywu. Oto opcje menu dla menu SELECT.

  • Home Menu: na konsolach Nintendo DSi i Nintendo 3DS, ta opcja może być użyta do powrotu do menu głównego
  • Ustawienia: Wybranie tej opcji uruchomi menu konfiguracji dla TWiLight Menu++ i jego launcherów
  • Opcje wkładu: Na oryginalnym urządzeniu DS lub DS Lite, możesz uruchamiać stąd wkłady Slot-2. Na Nintendo DSi i Nintendo 3DS z karty SD można uruchomić kartę Slot-1 lub z niektórymi kartami flash, przełącznik który nawiguje na karcie SD z TWiLight Menu++
  • Manual: Uruchamia on podręcznik dla TWiLight Menu++, to jest to na co patrzysz teraz :P