Poprzednia / następna opcja


Otwórz wybraną opcję


Wyjście do menu głównego DSi/3DS


START / SELECT

Otwórz ustawienia


Otwórz opcję

Menedżer plików

Poprzedni / następny element


Przesuń w górę / w dół o 10


Uruchom wybraną aplikację


Przejdź do góry z poziomu katalogu


Usuń / ukryj element


Otwórz ustawienia dla gry


START

Powrót do menu głównego