Sterowanie przyciskami

Przenoszenie elementu
(Metody Sortowania muszą być ustawione na "Custom")


Poprzedni / następny element


 / START

Uruchom wybraną aplikację


Przejdź do góry z poziomu katalogu


Usuń / ukryj element


Otwórz ustawienia dla gry

Sterowanie Dotykiem

Przewiń przez listę


Uruchom wybraną aplikację

Strona Systemu

Motyw Nintendo 3DS dzieli elementy na strony maksymalnie 40 elementów na stronę. Możesz nawigować przez strony za pomocą analogów  i .

  • Naciśnięcie  na lewej stronie zabierze cię do pierwszego elementu na stronie

  • Naciśnięcie  na prawej stronie zabierze cię do ostatniego elementu na stronie

Jeśli twoje analogi nie działają, możesz zamiast tego użyć SELECT + .