Nút điều khiển

Cuộn lên và xuống


Trang trước / Trang kế


Quay trở lại trang đã chọn trước đó


START

Đóng hướng dẫn

Điển khiển cảm ứng

Cuộn lên/xuống ở màn hình cảm ứng

Cuộn lên và xuống


Chạm vào màn hình

Chạm vào 1 link để đến trang đó

Lối tắt TWiLight Menu++ Boot

Giữ , , , và  để reset cài đặt TWiLight Menu++.


Giữ SELECT để đi trực tiếp đến menu cài đặt.


Giữ  để khởi động ROM gần đây nhất.

Thông tin giao diện

TWiLight Menu++ có 6 giao diện khác nhau. Đây là những giao diện với cách thiết kế khác nhau, một số chúng có cách điều hướng riêng biệt.

Trình chọn trò chơi

TWiLight Menu++, như tên của nó, chỉ là 1 menu. Nó không thực sự tự chạy ROM. Đây là hướng dẫn cho trình tải ROM:

Thông tin khác

Muốn biết thêm thông tin về TWiLight Menu++? Xem ở Wiki:
wiki.ds-homebrew.com