Đối tượng trước / kế tiếp


Di chuyển lên / xuống 10 lần


Chọn mục


Quay lại


Đổi màn hình


Cài đặt

Đang trong Game

Chạm vào màn hình

Mở menu

Tệp BIOS

GBARunner2 có thể dùng dump của GBA BIOS để cải thiện độ tương thích. Tệp phải có tên dạng bios.bin và phải đặt ở thư mục gốc của thẻ nhớ, sd:/gba hoặc sd:/_gba.


Chắc rằng tệp GBA BIOS của bạn có mã CRC32 là: 81977335

Bạn có thể check nó ở:
simplycalc.com/crc32-file.php