Tạm thời bị vô hiệu hóa

Giao diện này đã bị vô hiệu hóa tạm thời do thẻ SD bị hỏng. Để đưa nó trở lại đòi hỏi phải tạo ra một driver thẻ SD mới, mất rất nhiều thời gian và công sức.

Xin hãy kiên nhẫn; Nó có thể không được quay lại nhất thời.

Nút điều khiển

Đối tượng trước / kế tiếp


Di chuyển lên / xuống 10 lần


Chạy ứng dụng đã chọn


 / 

Trở lên 1 thư mục


Mở cài đặt riêng từng trò chơi


START

Mở menu khởi động


SELECT

Thay đổi chế độ xem

Điều khiển chạm

Cuộn để xem danh sách


Khởi chạy ứng dụng đã chọn