Thông tin

nds-bootstrap là một homebrew mà TWiLight Menu++ dùng để chạy trò chơi, DSiWare(i) và homebrew của DS từ thẻ SD của Nintendo DSi / 3DS.

Nó cũng có thể được sử dụng trên Flashcards, tuy nhiên khả năng tương thích trên Flashcards thấp hơn vì vậy nó chủ yếu dành cho các flashcards và homebrew chỉ chạy trên flashcards với khả năng tương thích thấp.

Tương thích

Để xem một game có tương thích với nds-bootstrap không, kiểm tra ở danh sách:
r.pk11.us/nds-compatibility

Để tương thích tốt nhất với flashcards, chúng tôi đề xuất bạn nên có 1 bộ nhớ DS mở rộng Pak.

Điều khiển trong trò chơi

Nhấn , , và SELECT để mở menu trong game.

Có thể gắn lại phím với Menu phím nóng trong trang Games và Apps của cài đặt TWiLight Menu++.


Nhấn , , START, và SELECT để khởi động lại game.

Giữ khoảng 2 giây để buộc game khởi động lại.


Giữ , , , và  khoảng 2 giây để tạo một RAM dump.


Giữ , , , and  khoảng 2 giây để trở lại TWiLight Menu++.


Giữ , , , và  khoàng 1 giây để đổi màn hình.

Menu điều hướng


Thay đổi cài đặt
(Tùy chọn menu con)


Chọn tùy chọn


Trở lại trò chơi


Nốt 1 khung hình

Chụp màn hình

Thay đổi VRAM bank


Lưu ảnh chụp màn hình


Hủy bỏ

RAM Editor

Điều hướng


Vào chế độ chỉnh sửa


Thoát chế độ chỉnh sửa
Thoát RAM editor


Nhảy tới địa chỉ


Giữ để điều hướng nhanh hơn

Cheats

nds-bootstrap có thể sử dụng cheats tua lại thông qua tệp usrcheat.dat , cơ sở dữ liệu này cần có trong sd:/_nds/TWiLightMenu/extras. Khi đã đặt cheat ở đó, bạn có thể chọn cheat để sử dụng từ menu cài đặt mỗi trò chơi của trò chơi trong TWiLight Menu++.


File cheat của DeadSkullzJr được khuyến cáo vì nó chứa nhiều và được cập nhật nhanh nhất:
r.pk11.us/DSJCheats

Hoặc, nếu bạn muốn tự làm, bạn có thể dùng R4CEE trên máy tính:
r.pk11.us/r4cce


Hãy nhớ rằng việc dùng cheat của nds-bootstrap là không ổn định và có thể khiến game của bạn không hoạt động. Đây không phải là lỗi của cơ sở dữ liệu và chúng tôi hy vọng sẽ sớm sửa lỗi này trong nds-bootstrap.