Knappestyring

Rull opp og ned


Forrige / neste side


Returner til tidligere valgt side


START

Lukk håndbok

Touch styring

Rull opp/ned på berøringsskjermen

Rull opp og ned


Trykk på berøringsskjermen

Trykk på en lenke for å gå til dens side

TWiLight Menu++-oppstartssnarveier

Hold , , , og  for å tilbakestille TWiLight Menu++ Innstillinger.


Hold SELECT for å gå direkte til instillingsmenyen.


Hold  for å laste inn siste kjørte ROM.

Temainformasjon

TWiLight Menu++ har 6 forskjellige bakgrunnstemaer du kan velge fra. Dette er alternative menyer som alle har forskjellige design og noen av dem har helt individuelle navigasjonsstiler.

Spill lastere

TWiLight Menu++, som navnet tilsier, er bare en meny. Det laster ikke selve ROM-ene. Her er håndbokssidene for ROM-innlastere:

Annen informasjon

Vil du ha mer informasjon om TWiLight Menu++? Sjekk ut wikien:
wiki.ds-homebrew.com