Om

nds-bootstrap er en homebrew applikasjon brukt av TWiLight Menu++ for å laste kort dumper og DS-modus homebrew fra Nintendo DSi/3DS SD-kortet.

Den kan også brukes på flashkort, men kompatibiliteten på flashkort er lavere, så den er primært beregnet for homebrew-only flashkort og flashkort med lav kompatibilitet.

Kompatibilitet

For å se om et spill er kompatibel med nds-bootstrap, sjekk kompabilitetslisten:
cutt.ly/nds-kompatibilitet

For den beste kompatibiliteten på flashkortet. Vi anbefaler å få en DS Memory Expansion Pake.

Styring

Trykk ,  og SELECT for å åpne menyen i spillet.


Trykk , , START, og SELECT for å tilbakestille spillet.


Hold , , , og  i 1 sekund for å bytte skjermene.

Juksekoder

nds-bootstrap kan bruke Action Replay juksekoder via en usrcheat.dat database, som må plasseres på sd:/_nds/TWiLightMenu/extras. Når databasen er der, kan du velge hvilken juksekode du skal bruke fra menyen for hvert spill i TWiLight Menu++.


DeadullzJr's juksedatabase anbefales da det er den største og mest oppdatert:
cutt.ly/DSJCheats

Alternativt hvis du vil lage en selv, kan du bruke R4CEE på en datamaskin:
cutt.ly/r4cce


Husk at implementeringen av nds-bootstraps E-type juksekode er ustabil, og at koden din kan fungere eller kanskje ikke. Dette er ikke en feil i databasen, og vi håper å få dette problemet fikset i nds-bootstrap snart.