Midlertidig deaktivert

Dette temaet er midlertidig deaktivert på grunn av korrupsjon på SD-kort. For å få den tilbake må en ny SD-kortdriver bli lagd, som tar mye tid og innsats.

Vennligst vær tålmodig, den er kanskje ikke tilbake en stund.

Knapp styring

Forrige / neste element


Flytt opp / ned med 10


Start valgt applikasjon


 / 

Gå opp et mappenivå


Åpne innstillinger for per-spill


START

Åpne Startmenyen


SELECT

Endre visningsmodus

Touch styring

Rull gjennom listen


Start valgt applikasjon