Knapp styring

Flytt element
(Sort-metoden må være satt til "Tilpasset")


Forrige / neste element


 / START

Start valgt applikasjon


Gå opp et mappenivå


Slett / skjul element


Åpne innstillinger for per-spill

Touch styring

Rull gjennom listen


Start valgt applikasjon

Side System

Nintendo 3DS tema deler inn i sider med maksimalt 40 elementer per side. Du kan navigere gjennom sidene ved å bruke  og  utløsere.

  • Ved å trykke  på venstre side vil du bli tatt til det første elementet på siden

  • Ved å trykke  på høyre side vil du bli tatt til det første elementet på siden

Hvis dine utløsere ikke fungerer, kan du bruke SELECT +  i stedet.