שליטה באמצעות הכפתורים

גלילה מעלה ומטה


העמוד הקודם \ הבא


חזרה אל הדף הקודם שנבחר


START

סגירת המדריך

שליטה באמצעות מגע

גללו מעלה\מטה במסך המגע

גלילה מעלה ומטה


לחצו על מסך המגע

לחצו על קישור בכדי לבקר בעמוד שלו

קיצורים לשימוש באתחול
++TWiLight Menu

החזיקו , ,  ו- בכדי לאפס את הגדרות ++TWiLight Menu.


החזיקו SELECT בכדי להגיע ישירות לתפריט ההגדרות.


החזיקו  בכדי לטעון את ה-ROM האחרון שהופעל.

מידע על ערכות נושא

++TWiLight Menu מכיל 6 ערכות נושא שונות שביכולתכם לבחור. אלו הם תפריטים חלופיים בעלי עיצובים שונים, לחלקם סגנונות ניווט שונים לגמרי.

טועני משחקים

++TWiLight Menu, כמו שהשם מרמז, הוא רק תפריט. הוא לא טוען ממש את הרום בעצמו. להלן דפי המדריך לטועני המשחקים:

מידע נוסף

מעוניינים במידע נוסף על ++TWiLight Menu? עיינו ב-Wiki:
wiki.ds-homebrew.com