האפשרות הקודמת \ הבאה


פתיחת האפשרות שנבחרה


יציאה לתפריט הבית DSi/3DS


START / SELECT

פתיחת הגדרות


פתיחת אפשרות

סייר הקבצים

הפריט הקודם \ הבא


הזז מעלה \ מטה ב-10


הפעל את האפליקציה הנבחרת


עלה ברמת ספרייה


מחיקת \ הסתרת פריט


פתיחת הגדרות אישיות למשחק


START

חזרה לתפריט הראשי