מושבתת זמנית

ערכת נושא זו הושבתה זמנית בשל השחתת כרטיסי SD. החזרתה דורשת יצירת מנהל התקן (Driver) חדש לכרטיסי SD, דבר הלוקח זמן רב והשקעה.

אנא היעזרו בסבלנות. ייתכן שהיא לא תחזור לזמן מה.

שליטה באמצעות הכפתורים

הפריט הקודם \ הבא


הזז מעלה \ מטה ב-10


הפעל את האפליקציה הנבחרת


 / 

עלה ברמת ספרייה


פתיחת הגדרות אישיות למשחק


START

פתיחת התפריט ההתחלתי


SELECT

שינוי מצב התצוגה

שליטה באמצעות מגע

גלול דרך הרשימה


הפעל את האפליקציה הנבחרת