אודות

nds-bootstrap היא אפליקציית הומברו (Homebrew) אשר ++TWiLight Menu עושה בה שימוש בכדי לטעון רומים שהוצאו מכרטיסי DSiWare ,DS(i) והומברו של DS-mode מכרטיס SD של Nintendo DSi / 3DS.

ניתן להשתמש בה גם על flashcards, אך התאימות עלייהם נמוכה יותר ולכן היא מכוונת יותר ל-flashcards בעלי תאימות נמוכה או כאלו שנועדו להפעלת הומברו בלבד.

תאימות

בכדי לבדוק את התאימות של משחק ל-nds-bootstrap, בדקו את רשימת התאימות:
cutt.ly/nds-compatibility

לתאימות הטובה ביותר עם flashcards, אנו ממליצים להשיג DS Memory Expansion Pak.

In-Game Controls

לחצו , , ו-SELECT בכדי לפתוח את התפריט בזמן-משחק.

This can be remapped with Menu hotkey in the Games and Apps page of TWiLight Menu++ settings.


Press , , START, and SELECT to reset the game.

Hold for 2 seconds to force the game to reset.


Hold , , , and  for 2 seconds to create a RAM dump.


Hold , , , and  for 2 seconds to return to TWiLight Menu++.


Hold , , , and  for 1 second to swap the screens.

Navigate menu


Change setting
(Options submenu)


Select option


Return to game


Advance 1 frame

Screenshot

 / 

Change VRAM bank


Save screenshot


Cancel

RAM Editor

 / 

Navigate


Enter edit mode


Exit edit mode
Exit RAM editor


Jump to address


Hold to navigate faster

Cheats

nds-bootstrap can use Action Replay cheats via a usrcheat.dat database, which needs to be in sd:/_nds/TWiLightMenu/extras. Once the database is there, you can select which cheats to use from a game's per-game settings menu in TWiLight Menu++.


DeadSkullzJr's cheat database is recommended as it's the largest and most up to date:
cutt.ly/DSJCheats

Alternatively, if you would like to make one yourself, you can use use R4CEE on a computer:
cutt.ly/r4cce


Keep in mind that nds-bootstrap's E-type cheat implementation is unstable and as a result, your code may or may not work. This is not a fault of the database, and we hope to get this issue fixed in nds-bootstrap soon.