Om

nds-bootstrap är ett homebrew-program som används av TWiLight Menu++ för att ladda DS kassettdumpar och DS-mode homebrew från Nintendo DSi / 3DS SD-kortet.

Det kan också användas på minneskort, men kompatibilitetet på minneskort är lägre så det är främst avsett för homebrew-endast minneskort och dom med låg kompatibilitet.

Kompatibilitet

För att se om ett spel är kompatibelt med nds-bootstrap, kontrollera kompatibilitetslistan:
cutt.ly/nds-compatibility

För bästa kompatibilitet på minneskort rekommenderar vi att du skaffar ett DS Memory Expansion Pak.

Kontroller

Tryck på , , och SELECT för att öppna menyn i spelet.


Tryck på , , START och VÄLJ för att återställa spelet.


Håll , , , och  för 1 sekund för att byta skärmar.

Fusk

nds-bootstrap kan använda Action Replay-fusk via en usrcheat.dat databas, vilket behöver placeras i sd:/_nds/TWiLightMenu/extras. När databasen är där, kan du välja vilka fusk att använda från ett spels "Spelspecifika inställningar" i TWiLight Menu++.


DeadSkullzJrs fuskdatabas rekommenderas eftersom den är den största och mest aktuella databasen:
cutt.ly/DSJfusk

Alternativt, om du vill göra en egen databas så kan du använda R4CEE på en dator:
cutt.ly/r4cce


Tänk på att nds-bootstraps E-type fusk-implementation är instabilt och som ett resultat, din kod kanske eller kanske inte fungerar. Detta är inte ett fel i databasen, och vi hoppas att få detta problem rättat i nds-bootstrap snart.