Om

nds-bootstrap är ett homebrew-program som används av TWiLight Menu++ för att ladda DS(i) kassettdumpar, DSiWare och DS-mode homebrew från Nintendo DSi / 3DS SD-kortet.

Det kan också användas på minneskort, men kompatibilitetet på minneskort är lägre så det är främst avsett för homebrew-endast minneskort och dom med låg kompatibilitet.

Kompatibilitet

För att se om ett spel är kompatibelt med nds-bootstrap, kontrollera kompatibilitetslistan:
r.pk11.us/nds-compatibility

För bästa kompatibilitet på minneskort rekommenderar vi att du skaffar ett DS Memory Expansion Pak.

Kontroller i spel

Tryck på , , och SELECT för att öppna menyn i spelet.

Detta kan ändras med hjälp av Meny-hotkey på sidan nds-bootstrap i TWiLight Menu++-inställningarna.


Tryck på , , START och VÄLJ för att återställa spelet.

Håll kvar i 2 sekunder för att tvinga spelet att återställas.


Håll , , , och  i 2 sekunder för att skapa en RAM-dump.


Håll , , , och  i 2 sekunder för att återgå till TWiLight Menu++.


Håll , , , och  för 1 sekund för att byta skärmar.

Navigera menyn


Ändra inställningen
(undermenyn Alternativ)


Välj alternativet


Återgå till spelet


Framåt 1 ram

Skärmdump

Ändra VRAM-bank


Spara skärmbild


Avbryt

RAM-redigerare

Navigera


Gå till redigeringsläge


Lämna redigeringsläge
Lämna RAM-editor


Hoppa till adressen


Håll ned för att navigera snabbare

Fusk

nds-bootstrap kan använda Action Replay-fusk via en usrcheat.dat databas, vilket behöver placeras i sd:/_nds/TWiLightMenu/extras. När databasen är där, kan du välja vilka fusk att använda från ett spels "Spelspecifika inställningar" i TWiLight Menu++.


DeadSkullzJrs databas för fusk rekommenderas eftersom den är den största och mest uppdaterade:
r.pk11.us/DSJCheats

Om du vill göra en själv kan du också använda R4CCE på en dator:
r.pk11.us/r4cce


Tänk på att nds-bootstraps E-type fusk-implementation är instabilt och som ett resultat, din kod kanske eller kanske inte fungerar. Detta är inte ett fel i databasen, och vi hoppas att få detta problem rättat i nds-bootstrap snart.