Σχετικά

nds-bootstrap είναι μια εφαρμογή homebrew που χρησιμοποιείται από το TWiLight Menu++ για να φορτώσει DS(i) αποθηκευμένες κασέτες (dumps), DSiWare και DS-mode homebrew από την κάρτα SD του Nintendo DSi / 3DS.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε flashcards, ωστόσο η συμβατότητα σε flashcards είναι μικρότερη, για αυτό προορίζεται κυρίως για homebrew-μόνοflashcards και flashcards με χαμηλή συμβατότητα.

Συμβατότητα

Για να δείτε αν ένα παιχνίδι είναι συμβατό με το nds-bootstrap, ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας:
r.pk11.us/nds-compatibility

Για την καλύτερη συμβατότητα σε flashcards, σας συνιστούμε να πάρετε ένα DS Memory Expansion Pak.

Χειρισμός In-Game

Πατήστε , , και SELECT για να ανοίξετε το μενού εντός του παιχνιδιού.

Αυτό μπορεί να αλλαχτεί με το κουμπί πρόσβασης του μενού στη σελίδα των ρυθμίσεων του TWiLight Menu++.


Πατήστε , , START και SELECT για να επαναφέρετε το παιχνίδι.

Κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε το παιχνίδι να επαναφερθεί.


Κρατήστε πατημένο το , ,  και  για 2 δευτερόλεπτο για να δημιουργήσετε ένα RAM dump.


Κρατήστε πατημένο , , , και  για 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο TWiLight Menu++.


Κρατήστε πατημένο το , ,  και  για 1 δευτερόλεπτο για να ανταλλάξετε τις οθόνες.

Μενού πλοήγησης


Αλλαγή ρύθμισης
(Επιλογές υπομενού)


Επιλογή ρύθμισης


Πίσω στο παιχνίδι


Προχώρα 1 καρέ

Στιγμιότυπο

Αλλαγή VRAM bank


Αποθήκευση στιγμιότυπου


Ακύρωση

Επεξεργαστής RAM

Περιήγηση


Είσοδος σε λειτουργία επεξεργασίας


Έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας
Έξοδος επεξεργασίας RAM


Μετάβαση στη διεύθυνση


Κρατήστε για να πλοηγηθείτε γρηγορότερα

Κλέψιμο

nds-bootstrap μπορεί να χρησιμοποιήσει Action Replay cheats μέσω μιας βάσης δεδομένων usrcheat.dat, η οποία πρέπει να είναι σε sd:/_nds/TWiLightMenu/extras. Μόλις η βάση δεδομένων δημιουργηθεί, μπορείτε να επιλέξετε ποια κλεψιά θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το μενού ρυθμίσεων ανά παιχνίδι στο TWiLight Menu++.


Συνιστάται βάση δεδομένων με τα cheats DeadSkullzJr καθώς είναι το μεγαλύτερο και πιο ενημερωμένο:
r.pk11.us/DSJCheats

Εναλλακτικά, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δικό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το R4CEE σε έναν υπολογιστή:
r.pk11.us/r4cce


Λάβετε υπόψη ότι nds-bootstrap's E-type cheat είναι ασταθής και ως αποτέλεσμα, ο κώδικάς σας μπορεί ή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό δεν είναι σφάλμα της βάσης δεδομένων, και ελπίζουμε να διορθωθεί αυτό το θέμα στο nds-bootstrap σύντομα.