Σχετικά

nds-bootstrap είναι μια εφαρμογή homebrew που χρησιμοποιείται από το TWiLight Menu++ για να φορτώσει DS(i) αποθηκευμένες κασέτες (dumps), DSiWare και DS-mode homebrew από την κάρτα SD του Nintendo DSi / 3DS.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε flashcards, ωστόσο η συμβατότητα σε flashcards είναι μικρότερη, για αυτό προορίζεται κυρίως για homebrew-μόνοflashcards και flashcards με χαμηλή συμβατότητα.

Συμβατότητα

Για να δείτε αν ένα παιχνίδι είναι συμβατό με το nds-bootstrap, ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας:
cutt.ly/nds-compatibility

Για την καλύτερη συμβατότητα σε flashcards, σας συνιστούμε να πάρετε ένα DS Memory Expansion Pak.

Χειρισμός

Πατήστε , , και SELECT για να ανοίξετε το μενού εντός του παιχνιδιού.


Πατήστε , , START και SELECT για να επαναφέρετε το παιχνίδι.


Κρατήστε πατημένο το , ,  και  για 1 δευτερόλεπτο για να ανταλλάξετε τις οθόνες.

Κλέψιμο

nds-bootstrap μπορεί να χρησιμοποιήσει Action Replay cheats μέσω μιας βάσης δεδομένων usrcheat.dat, η οποία πρέπει να είναι σε sd:/_nds/TWiLightMenu/extras. Μόλις η βάση δεδομένων δημιουργηθεί, μπορείτε να επιλέξετε ποια κλεψιά θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το μενού ρυθμίσεων ανά παιχνίδι στο TWiLight Menu++.


DeadSkullzJr cheat database συνιστάται καθώς είναι το μεγαλύτερο και πιο ενημερωμένο:
cutt.ly/DSJCheats

Εναλλακτικά, αν θέλετε να κάνετε ένα δικό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το R4CEE σε έναν υπολογιστή:
cutt.ly/r4cce


Λάβετε υπόψη ότι nds-bootstrap's E-type cheat είναι ασταθής και ως αποτέλεσμα, ο κώδικάς σας μπορεί ή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό δεν είναι σφάλμα της βάσης δεδομένων, και ελπίζουμε να διορθωθεί αυτό το θέμα στο nds-bootstrap σύντομα.