Προηγούμενο / επόμενο στοιχείο


Μετακίνηση πάνω / κάτω κατά 10


Επιλογή αντικειμένου


Μετάβαση πίσω


Εναλλαγή οθονών


Άνοιγμα ρυθμίσεων

Στο παιχνίδι

Πατήστε την οθόνη αφής

Άνοιγμα μενού

Αρχείο BIOS

Το GBARunner2 μπορεί να χρησιμοποιήσει dump επίσημων GBA BIOS για να βελτιώσει τη συμβατότητα. Το αρχείο πρέπει να ονομάζεται bios.bin και μπορεί να είναι στη ρίζα της κάρτας SD, sd:/gba ή sd:/_gba.


Βεβαιωθείτε ότι το GBA BIOS dump ταιριάζει με το ακόλουθο CRC32 hash: 81977335

Μπορείτε να το ελέγξετε σε αυτή την ιστοσελίδα:
simplycalc.com/crc32-file.php