Midlertidigt deaktiveret

Dette tema er blevet midlertidigt deaktiveret, på grund af skade på SD-kort. At få det tilbage, kræver at lave en ny SD-kortdriver, hvilket kræver megen tid og kraft.

Vær venligst tålmodig, det kommer muligvis ikke tilbage, i en rum tid.

Knapfunktioner

Forrige / næste element


Ryk op / ned med 10


Start valgte applikation


 / 

Gå et mappeniveau op


Åbn indstillinger for hvert spil


START

Åbn Start-Menuen


SELECT

Skift visningstilstand

Berøringsfunktioner

Rul gennem listen


Start valgte applikation