Knappstyrning

Rulla upp och ner


Föregående / nästa sida


Återgå till den föregående valda sidan


START

Stäng manualen

Touchstyrning

Rulla upp/ner på pekskärmen

Rulla upp och ner


Tryck på pekskärmen

Tryck på en länk för att gå till dess sida

TWiLight Menu++ Genvägar för uppstart

Håll , , , och  för att återställa TWiLight Menu+ + inställningar.


Håll nere SELECT för att direkt gå till inställningsmenyn.


Håll  för att ladda den sista körda ROM.

Temainformation

TWiLight Menu++ har 6 olika teman du kan välja från. Dessa är alternativa menyer som alla har olika designer, och några av dem har helt separata navigationsstilar.

Spelladdare

TWiLight Menu++, som namnet antyder, är bara en meny. Den laddar faktiskt inte ROMs av sig själv. Här finns de manuella sidorna för ROM-laddare:

Övrig information

Vill du ha mer information om TWiLight Menu++? Kolla in Wikin:
wiki.ds-homebrew.com