Sterowanie

Poprzednia / następna opcja


Zmień wartość


Zmień wartość
Wprowadź podmenu


Wyjdź z ustawień


 / 

Poprzednia strona


 / 

Następna strona

Ustawienia GUI

Na tej stronie możesz wybrać szablon i inne opcje, które mają wpływ na wygląd TWiLight ++.

Ustawienia nds-bootstrap

To są ustawienia globalne dla gier uruchamianych przez nds-bootstrap. Niektóre dodatkowe ustawienia są dostępne dla per-gra, naciskając  podczas najeżdżania na grę DS w przeglądarce plików.

Ustawienia GBARunner2

Te ustawienia pozwalają wybrać sposób wyświetlania gier oraz zwiększyć ich wydajność lub kompatybilność.

Ustawienia Unlaunch

Te ustawienia pozwalają ci zmienić sposób działania Unlauncha, działają one poprzez łatanie instalatora, więc będziesz musiał/a go ponownie zainstalować, aby te ustawienia zaczęły działać.

Ta strona pojawia się tylko na konsolach Nintendo DSi, gdy nie jest uruchomiona z flashcard-a. Użytkownicy Flashcardów i 3DSa nie zobaczą tej strony.

Ustawienia gier i aplikacji

Tutaj możesz wybrać, który emulator powinien być używany dla systemów z wieloma emulatorami, oraz dostosować inne ustawienia, które wpływają na sposób uruchamiania gier i aplikacji, które nie używają nds-bootstrap.

Inne. ustawienia

To tutaj trafiają wszystkie ustawienia, które nie pasują do innych kategorii, takie jak m. in. jaki język ma być używany, czy automatycznie uruchamiać ostatnio włączaną grę i czy pokazywać Splash Screeny przy uruchamianiu.