Knappestyring

Flytt element
(Sort-metoden må være satt til "Tilpasset")


Forrige / neste element


 / START

Start valgt applikasjon


Gå opp et mappenivå


Slett / skjul element


Åpne innstillinger for per-spill


SELECT

Åpne SELECT menyen eller DS Klassisk meny

Touch styring

Rull gjennom listen


Start valgt applikasjon

Side System

Nintendo DSi tema deler inn i sider med maksimalt 40 elementer per side. Du kan navigere gjennom sidene ved å bruke  og  utløsere.

  • Ved å trykke  på venstre side vil du bli tatt til det første elementet på siden

  • Ved å trykke  på høyre side vil du bli tatt til det første elementet på siden

Rullefeltet nederst representerer alle elementene på en side slik at du kan trykke på den for å raskt bli tatt til et bestemt sted på siden.

Hvis dine utløsere ikke fungerer, kan du bruke SELECT +  i stedet.

Egendefinert toppbilde

TWiLight Menu++ støtter visning av egendefinerte bilder på toppskjermen, akkurat som den offisielle Nintendo DSi menyen. Men i stedet for å ha den hentet fra Nintendo DSi Kamera-appen, kan du plassere et PNG-bilde i sd:/_nds/TWiLightMenu/dsimenu/photos

  • Maksimal bredde: 208 piksler
  • Maksimal høyde: 156 piksler

Hvis bildet er mindre enn maksimum, er det sentrert med svarte grenser.

SELECT-meny

Ved å trykke på SELECT i Nintendo DSi-temaet, vises DS Classic-menyen som standard. Men i TWiLight Menu++ innstillingene, kan du endre den for å åpne SELECT menyen, en minimaturmeny innebygd i selve temaet. Her er menyalternativene for SELECT-menyen.

  • Hjem Meny: På Nintendo DSi og Nintendo 3DS konsoller, vil dette alternativet for å returnere til Hjem-menyen vises
  • Innstillinger: Hvis du velger dette, startes en meny for å endre innstillinger for TWiLight Menu ++ og dens launchers
  • Kort innstillinger: På en original DS eller DS Lite kan du starte din Slot-2 kort herfra. På en Nintendo DSi og Nintendo 3DS som kjører fra SD-kortet, du kan enten kjøre Slot-1-kortet eller på visse flashkort bytte hvilken SD kort TWiLight Menu++ navigerer
  • Håndbok: Dette vil starte håndboken for TWiLight Menu++, det er det du ser på akkurat nå :P