Προηγούμενη / επόμενη επιλογή


Άνοιγμα επιλεγμένης επιλογής


Έξοδος στο αρχικό μενού του DSi/3DS


START / SELECT

Άνοιγμα ρυθμίσεων


Άνοιγμα επιλογής

Περιήγηση Αρχείων

Προηγούμενο / επόμενο στοιχείο


Μετακίνηση πάνω / κάτω κατά 10


Εκκίνηση της επιλεγμένης εφαρμογής


Άνοιγμα φακέλου


Διαγραφή / απόκρυψη αντικειμένου


Άνοιγμα ρυθμίσεων ανά παιχνίδι


START

Επιστροφή στο Κύριο Μενού