Χειρισμός κουμπιών

Μετακίνηση στοιχείου
(η μέθοδος ταξινόμησης πρέπει να οριστεί σε "Προσαρμοσμένη")


Προηγούμενο / επόμενο στοιχείο


 / START

Εκκίνηση της επιλεγμένης εφαρμογής


Άνοιγμα φακέλου


Διαγραφή / απόκρυψη αντικειμένου


Άνοιγμα ρυθμίσεων ανά παιχνίδι

Χειρισμός αφής

Κύλιση στη λίστα


Εκκίνηση της επιλεγμένης εφαρμογής

Σύστημα Σελίδας

Το θέμα Nintendo 3DS χωρίζει τα στοιχεία σε σελίδες με μέγιστο όριο 40 στοιχεία ανά σελίδα. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες χρησιμοποιώντας τα  και  κουμπιά.

  • Πατώντας  στην πιο αριστερή σελίδα θα μεταφερθείτε στο πρώτο αντικείμενο της σελίδας

  • Πατώντας  στη πιο δεξιά σελίδα θα μεταφερθείτε στο τελευταίο αντικείμενο της σελίδας

Εάν τα κουμπιά L/R δεν λειτουργούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SELECT +  αντ 'αυτού.